GKI tehergépkocsi vezetői alapképzés

Ezt a tanfolyamot kell elvégeznünk, ha a C kategóriás jogosítványunkat 2009.09.09. után szereztük és első ízben szeretnénk tehergépkocsi vezetőként elhelyezkedni, árufuvarozói munkát végezni.

A GKI alapképzési tanfolyamot három nap alatt lehet elvégezni, a negyedik napon délelőtt még oktatást tartunk, 12:00-kor pedig kezdődik a vizsga. A vizsga időtartamát a vizsgázók létszáma befolyásolja.

A tanfolyam elméleti része távoktatási e-learning formában is elérhető.

GKI alapképzés tanfolyami ismertető

A tanfolyam elvégzésének előfeltételei

  • Érvényes C1, vagy C kategóriás jogosítvány
  • Lakcímkártya (lakcímkártya nélkül is el lehet végezni a tanfolyamot, de erre külön szabályok vonatkoznak)

A tanfolyam teljes óraszáma: 44 óra

A tanfolyam tantárgyai

  • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés ( 10 ó.)
  • Előírások alkalmazása (10 ó.)
  • Egészségügyi, közlekedési és környezeti biztonság, szervíz, logisztika ( 10 ó.)
  • Vezetés forgalomban (10 ó)
  • Járművezetéshez kapcsolódó gyakorlati ismeretek ( 2 ó.)
  • Vezetés szimulátoron, veszélyhelyzetek megoldása ( 2 ó.)